Ozon Tekstil

Ozon’da İnsan

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİLENDİRME

Ozon Tekstil insan kaynakları olarak tüm politika ve süreç yolculuğumuzda adımlarımızı çalışan odaklı atıyoruz.

Başarıya ve verimliliğe ulaşmanın yolunun, iş etiği ilkelerini benimsemiş mutlu çalışanlarla bir araya gelen ekiplerden geçtiğine inanıyoruz.

Çalışanlarımızdan edindiğimiz ışıkla dayanışma, doğruluk, şeffaflık, yasalara uygunluk, prosedürlere uygunluk ve yaşam boyu öğrenme ilkeleriyle yola çıkıyoruz.

Çalışmalarımızı değişime ve dönüşüme açık yenilikçi bir insan kaynakları bakış açısıyla geliştiriyoruz.

Screenshot_4

Ozon, Birlikte Yükselir

800 kişilik çalışan ekibimizle zengin düşünceler barındırıyoruz. Her çalışanımızın fikrine değer verildiği, takdir edildiği özgür çalışma ortamımızda farklı renkleri bir araya getirerek başarıya ekipçe ulaşıyoruz. Mutluluğu paylaştıkça çoğaltıyoruz.

Ozon, Anı Yakalar

2000 yılından bu yana köklü geçmişimizden aldığımız güçle kuruluş değerlerimizden sapmadan yarınları öngörerek yürüyoruz. Gelişimin ve değişimin her an arttığı global dünyaya adapte olmak için hızla aksiyon alarak zamanı yakalıyor; ileri teknolojileri kullanarak yenilikçi bakış açısıyla hareket ediyoruz.

Ozon, Her Daim Öğrenir

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerine katkı sağlamak için onlara en uygun ortamı sunmaya yoğunlaşıyoruz. Ozon’u yarınlara taşımada öğrenime açık olmanın paha biçilemez nitelikte olduğunu iş yaşamlarındaki gelişimlerine destek vererek gösteriyoruz.

Ozon’da Şeffaflık Hakimdir

Kararlar, kurallar ve düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların kuruluş kültürümüzün ilkelerinden olan şeffaflık niteliğini taşımasına önem gösteriyoruz. Gerçekleştirilen uygulama sonuçlarından etkilenebilecek çalışanlarımızın bilgiye erişimini ve bu bilgilerin anlaşabilir ve somut olmasını sağlıyoruz.

OZON’LU HİSSETMEK

Ülkenin önde gelen tekstil firmaları arasında yer almamızdaki payın büyük çoğunluğunun çalışan deneyimine verdiğimiz önem olduğuna inanıyoruz.

Yaklaşımımızı kurum kültürümüzün ilkeleri ve evrensel uygulamalar ile besleyerek sağlamlaştırıyoruz.

Çalışan deneyimi platformumuzu birey odaklı bakış açısıyla taçlandırıyoruz.

Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerine odaklanarak aksiyon planlarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz.

Belirli aralıklarla uyguladığımız ölçek formlarıyla gelişime açık yanlarımızı tespit edip, farkındalık kazanıyoruz. Böylece mükemmele bir adım daha yaklaşıyoruz.

remy-gieling-KP6XQIEjjPA-unsplash

OZON’DA FIRSAT EŞİTLİĞİ

Tüm çalışanlarımızın Ozon’lu hissetmesi için onlara ayrımcılıktan ve ayrıcalıktan uzak sıcak bir iş ortamı sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları faaliyetlerimizi; ırk, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve deneyim gözetmeksizin tüm Ozon çalışanlarının kendilerini kıymetli ve eşit hissetmelerini sağlamak üzere titizlikle yönetiyoruz.

ÜCRET YÖNETİMİ – YAN HAKLAR

Ulusal ve uluslararası ücret piyasa analizi neticesinde, şirket içerisinde bulunan pozisyonlarımızın hedeflerimize ulaşmadaki katkısı ve iş yükünü göz önüne alarak belirlediğimiz ücret politikamızı; bilgi, beceri ve deneyim odaklı değerlendirerek adil şekilde uyguluyoruz.

Çalışanlarımızın anlaşmalı olduğumuz birçok marka, vakıf üniversitesi, sağlık kuruluşundan faydalanmasına olanak sağlıyoruz.

İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alım süreçlerimizin tümünü fırsat eşitliği kapsamında yürütüyoruz.

Ozon’da yer almak isteyen tüm adaylarımızı firmamızın bir parçası olarak kabul ediyor; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan pozisyonun getirdiği yetkinlikler ve donanımların adil bir şekilde değerlendirildiği sürece tabi tutuyoruz.

İşe alım sürecimizde söz konusu olan pozisyonun yetkinliklerine göre farklı nitelikte filtrelemeler gerçekleştirerek, öz geçmiş taramaları yapıyoruz. Alanında yetkin İnsan Kaynakları ekibimiz tarafından ilk görüşme gerçekleştirildikten sonra   bilgi – beceri değerlendirmesi yapmak üzere Departman Yöneticisiyle aday arasında teknik mülakat oluşturuyoruz. Pozisyonun gerekliliğine göre genel yetenek testi ve yabancı dil testleri gerçekleştiriyoruz.

Adaylarımızı işe alım sürecimizin her adımında bilgilendiriyor, gelen soru ve taleplere açık ve anlaşılır şekilde geri bildirim sağlıyoruz.

İŞKUR PROGRAMI

İŞKUR ile yürüttüğümüz İş Başı Eğitim Programımız ile beraber, üniversiteden yeni mezun olup işe alım sürecimizi başarılı bir şekilde tamamlayan genç yeteneklerimizi, şirket bünyemizde 6 aylık eğitim sürecine tabi tutuyoruz. Eğitimin ardından adaylarımızı proje sunum değerlendirmeleri sonucu kadromuza dahil ediyoruz.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Çalışanlarımızın performansını, hem sayısal hedefler hem de bireysel ve mesleki gelişim kapsamında objektif bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Performans yönetim sistemimizi, üst yönetimin düzenli olarak gerçekleştirdiği hedef ve strateji toplantıları doğrultusunda kurumsal hedefleri tüm çalışanlarımıza yayılımı ilkesine dayandırıyoruz. Yetkinlik, departman, pozisyon ve kişi bazlı izlenen bu modelin çıktılarını, gelecek dönem ücretlerinin ve kariyer planlamasının belirlenmesinde kullanıyoruz.

KARİYER YÖNETİMİ

OZON; tüm çalışanlarının katılımına açık bir Kariyer Yönetimi sürecine sahiptir. 

Kişinin kendi kariyerini planlayabilmesi için:

  • “Kariyer Planı Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu” tüm çalışanların erişimine açık olup adım adım yol gösterir.
  • Kişiye özel gelişim programları tasarlanır.
  • Çalışanlar proje önerisi vermeye, projelere dahil olmaya ve proje yönetmeye teşvik edilir.
  • Gelişim alanlarını destekleyen eğitim programları uygulanır.
  • Bütün terfiler kariyer sürecinde gösterilen gelişime göre gerçekleşir.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Sürekli Gelişim

Sürekli gelişimin, yarının dünyasında ayakta kalmak adına büyük bir kazanç olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda bilgi, beceri ve yetkinliklerimizin dinamik olması için eğitim programlarımıza büyük önem gösteriyoruz.

Sürekli değişimin esas olduğu günümüzde çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak ve ilerlemelerinin önünü açmak adına sunduğumuz farklı eğitim olanaklarıyla, mesleki ve kişisel gelişime destek olan teorik ve deneyimsel eğitimler sunuyoruz.

OZON KAMPÜS – DEFACTO BUSİNESS ACADEMY

Çalışanlarımızın haftalık ve aylık eğitim programlarımız ile alanında tecrübeli iç eğitmenlerimiz tarafından sınıf içi eğitim almalarını sağlarken, istedikleri eğitimlere istedikleri zaman ve konumda ulaşabilecekleri online platform da sunuyoruz. Ozon Kampüs – DeFacto Business Academy İş birliği içerisinde, ofis ve sahada görev alan tüm çalışma arkadaşlarımızın sahip oldukları potansiyeli ortaya koyarak onları geleceğe hazırlama hedefiyle, liderlik, iş yönetimi ve mesleki-dijital yetkinlik gibi alanlarda eğitim almalarını sağlıyoruz

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Önce İnsan

Çalışma arkadaşlarımızın her gün aynı heyecanı hissetmelerini, pozitif enerjileriyle paylaşımda bulunmalarını önemsiyoruz.

Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızın görüş, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, bağlılığı güçlendirmek adına düzenli olarak çalışan memnuniyet araştırmaları gerçekleştiriyoruz.

Gizlilik esasına dayanarak gerçekleştirilen anketlerimiz sonucunda; kariyer hedefi, performans yönetimi, eğitim ve gelişim konularını belirleyip, çalışanlarımız için en iyi sonucu almak adına aksiyon planları oluşturuyoruz.

Fark Yaratanlar

Sunduğumuz olanakların yanında tüm çalışma arkadaşlarımız için adil bir şekilde takdir edildikleri ve ödüllendirildikleri iş ortamları yaratıyoruz. Fark yaratan çalışma arkadaşlarımızı ön plana çıkarıp ödüllendirmek üzere motive edici ek uygulamalara yer veriyoruz.

                                 MUTLULUK ODASI

Ozon Tekstil bünyesinde, çalışanlarımızın mola saatlerinde hobilerini gerçekleştirerek daha verimli vakit geçirebilmeleri adına mutluluk odamızı kullanıyoruz.

                            İÇ İLETİŞİM – ETKİNLİKLER

Ozon Motivasyonu

Önceliğimiz çalışma arkadaşlarımızın yaratıcılıklarını geliştirmelerine destek olarak iş yaşamları boyunca başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımız için en uygun ortamı sunmaya odaklanıyor motivasyonlarını artırma ve dinamik kılmak adına iç iletişim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK

  • Bir Çocuk Bin Mutluluk
  • İyilik Peşinde Koş
  • Darülaceze Kıyafet Yardımı
  • Yaşlılara Saygı Haftası – Kermes Etkinliği
  • Engelliler Haftası – El Ele Engelsiz Yarınlara

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Özgeçmişinizi Gönderin

+90212 8866986
Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz.
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 7:30 - 17:15