Ozon Tekstil

Üretimde Sürdürülebilirlik

ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, ekosistemindeki çeşitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, bugünkü neslin yenilenemez kaynak kullanımını sınırlandırması ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır.

Sürdürülebilirliğin çevre, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3 temel ayağı bulunmaktadır. Tekstil ve moda sektörünün çevresel, ekonomik ve insani boyuttaki zararlarını en aza indirmek dünya ve insanlık açısından oldukça önemlidir. Ozon Tekstil olarak gelecek nesillere olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz, Sosyal uygunluk ve Sürdürülebilirlik politikamız doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktayız.

Bu bağlamda;

  • Üretimlerimizde Recycle, Organik ve BCI cotton elyaflar kullanarak sürdürülebilir kaynak kullanımını destekliyoruz .
  • Atık su deşarjında minimum zararlı madde anlayışı ile kimyasal proseslerimizde ekolojik su bazlı boyaları tercih ediyoruz.
  • Üretim tesislerimizde enerji kullanımının yenilenebilir kaynaklardan elde etme projelerini hayata geçiriyoruz.
  • Atıklarımızı sınıflarına uygun şekilde ayrıştırıyor ve yerel yönetmelikler kapsamında bertaraf edilmesini sağlıyoruz.
  • Fire kumaşlarımızı geri dönüştürürek recycle ürün üretme projeleri gerçekleştiriyoruz.
  • Karbon ayak izi raporu çalışmaları kapsamında doğru planlama, lojistik, kaynak kullanımını minimuma indirme projeleri ile karbon ayak izimizi küçültme çalışmaları yapıyoruz.
  • Tüm lokasyonlarımız da Sıfır Atık projeleri yürütüyoruz.
  • Çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek adına her yıl sürdürülebilirlik kapsamında Çevre, sosyal uygunluk, etik eğitimleri veriyoruz.
  • Alt tedarikçilerimizin Çevresel, sosyal ve etik konularında performanslarını ölçüyor, periyodik olarak denetliyor ve geliştiriyoruz.
Screenshot_9