Ozon Tekstil

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği Politikası

Ozon Tekstil A.Ş. (Şirket) Bilgi Güvenliği Politikası (Politika), faaliyetlerimizi yerine getirilirken kullanılan tüm bilgi varlığı ve süreçlerin güvenliği, bütünlük, erişilebilirlik ve gizlilik ilkeleri ışığında sağlamak, ayrıca Bilgi Sistemleri ile ilgili fiziksel ve çevresel güvenliğin korunması için gerekli önlemleri almak amacıyla oluşturulmuştur.

Bu politikanın uygulanmasında şirketimiz bağlı olduğu yasa ve mevzuatın gerektirdiği koşulları yerine getirmeyi ve uygun görülen noktalarda genel kabul görmüş uygulamalardaki koşulları sağlamayı amaçlar.

Bilgi Varlıklarımızın korunması amacıyla varlıkların saklanması, taşınması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, paylaşılması, tüm işleme faaliyetlerinin kayıt altına alınması ile ilgili süreçlerin ve kontrol süreçlerinin tanımlanması ve uygulanması gereklidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla iç denetim faaliyetleri gerçekleştirilir, denetim sonuçları üst yönetim ile paylaşılır. Denetim sonucunda tespit edilecek güvenlik ihlallerinin tekrarlanmaması için gerekli önlem ve yaptırımlar icra edilir.

Tedarikçi, yüklenici ve diğer tüm dış kaynakların seçiminde ve performanslarının kontrolünde Bilgi Güvenliği standartları dikkate alınır. Dış Kaynakların Bilgi Güvenliği uygulamalarında Şirketimiz onlarla iş birliği içinde davranır.