+90 212 886 69 86Ozon Tekstil Telefon

İnsan Kaynakları Süreçleri

İşe Alım


Ozon Tekstil, bütün kadrolarında tekstil sektöründe çalışmayı hedefleyen, yetenekli, proaktif, başarı ve sonuç odaklı, gelişime ve iletişime açık çalışanlara kariyer fırsatları sunan işe alım politikası uygulamaktadır. İşe alım sürecinde temel hedefimiz, doğru işe doğru adayları yerleştirmektir.

 

Çalışan ihtiyacı, kariyer portallerinde, web sayfamızda yayınlanan ilanlara yapılan başvurularla ve iç referanslar aracılığıyla gelen adaylarla karşılanmaktadır. İşe alınacak adaylara pozisyonun gerektirdiği yetenek testleri ve yetkinlik mülakatları, kişilik envanterleri ayrıca Yönetici düzeyindeki adaylara değerlendirme merkezi uygulanmaktadır. İşe alım uygulamaları başarılı geçen adaylara pozisyona uygun olarak iş teklifi yapılmaktadır.

“Yönetici Yetiştirme Programları” ile yeni mezun olan yeteneklere de kariyer fırsatları tanınmaktadır.

 

Eğitim ve Gelişim


Ozon Tekstil, her düzeydeki çalışanı için yetkinlik bazlı eğitim ve gelişim programları ile çalışanlarının yetenek ve becerilerinin gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatminini artırmayı hedeflemektedir. Çalışanlarımızın kariyer, sosyal ve kişisel gelişimlerini eğitim programları ile desteklemektedir.

İşe yeni başlayan çalışanlarımızın işe uyumlarını hızlandırmak, kariyer planları doğrultusunda çalışanlarımızın yetkinliklerini ve becerilerini geliştirerek kariyer basamaklarında hızla ilerlemelerini sağlamak üzere eğitim ve gelişim programları uygulanmaktadır.

Eğitim plan ve programları, Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sisteminin sonuçlarına göre çalışanlarımız ile birlikte yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

“Yönetici Yetiştirme Programı” ile iş hayatına yeni atılan yeni mezun yeteneklere mesleki formasyon kazandırmak üzere gelişim programı düzenlenmekte ve kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Ozon Tekstil, öğrenen bir organizasyon olarak, sektöründe çalışanlarını sürekli geliştiren bir okul olarak anılmayı hedeflemektedir.

 

Performans Yönetimi


Ozon Tekstil, çalışanlarının başarılarını ve performanslarını ölçerek sürekli artırmayı hedeflemektedir.

Ozon Tekstil’de Hedef Bazlı ve Yetkinlik Bazlı olmak üzere 2 ayrı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi tüm çalışanlar için geçerli olup yöneticiler için 360 Derece, diğer çalışanlar için dikey olarak uygulanmaktadır. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi’nin sonuçlarına göre Yöneticiler, İnsan Kaynakları Bölümü’nün de desteğini alarak bağlı çalışanlarıyla birlikte açık görüşme esaslarına uygun olarak eğitim ve gelişim planlarını ve kariyer planlarını yapmaktadırlar.

Yöneticiler için ayrıca Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi de uygulanmaktadır. İcra Kurulu tarafından firma hedefleri doğrultusunda her yıl başında her bir Yönetici için ayrı ayrı somut, ölçülebilir ve objektif hedefler belirlenmekte; bu hedefler 6 aylık olarak takip edilmekte ve hedeflerinde başarılı olanlar ödüllendirilmektedir.

 

Kariyer Yönetimi


Ozon Tekstil, “her çalışanımız kendi işinin lideridir” felsefesiyle kariyer yönetimi politikası uygulamaktadır.

Tüm çalışanlarımız için en üst unvana kadar kariyer yolu açıktır; her bir pozisyona uygun kariyer haritaları oluşturulmuş ve çalışanlarımızın takip etmesi gereken kariyer yolları belirlenmiştir. Yetkinlik bazlı kariyer gelişimi ve kariyer yönetimi hedeflenmektedir.  Bir üst pozisyona geçiş (terfi) için, o pozisyonun gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklerin yanı sıra en önemli ölçüt yetkinlik ve performans düzeyidir. Çalışanlarımız Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sisteminin sonuçlarına göre kendi kariyer hedeflerini, İnsan Kaynakları Bölümü ve yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler.

Kariyer yönetim sistemiyle Ozon Tekstil, yöneticilerini de kendi çalışanları arasından yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Çalışan Mutluluğu

 

Ozon Tekstil, çalışanlarının mutluluğunu ve huzurunu önceleyen uygulamalar ve aktiviteler hedeflemektedir. Kurumsal bağlılık ve verimli çalışmanın yolunun ancak “Mutlu Çalışan”dan geçtiğinin farkında ve bilincindedir. Ozon Tekstil, çalışanlarının iş ve özel yaşam dengesini koruma ilkesinden hareketle, çalışanlarının ilgi duydukları sosyal faaliyet ve aktiviteleri desteklemektedir.

Çalışanlar arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirmek ve kaynaşmayı sağlamak üzere iletişim toplantıları ve organizasyonları ve çalışanlarımızın aktif olarak katılabileceği sosyal etkinlikler ve spor etkinlikleri planlanır ve düzenlenir; futbol, bowling turnuvaları, geziler, piknikler vb. etkinlikler gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın işyerindeyken keyifli zaman geçirmeleri için sosyal alan ve olanaklar genişletilerek yatırımlar yapılmaktadır.