+90 212 886 69 86Ozon Tekstil Telefon

Üretim

Temel stratejilerimizden birisi tedarik zincirinin mükemmeliyetidir. Hacimlerine bakılmaksızın, tüm müşteri siparişleri yalnızca doğru üretim zinciri bulunduktan sonra üretime alınır. Doğru üretim için en büyük yardımcılarımız deneyimimiz ve teknolojimizdir.

Kapasite planlama zamanında sevkiyat için kritik iş adımımızdır. Tedarikçilerimizin kapasiteleri ve doluluk oranları ERP üzerinden çevrimiçi olarak izlenir.

Tüm tedarikçiler portalde kendilerine ayrılmış olan alanda, üretim aşamaları ve kapasitelerini güncel tutmakla sorumludurlar. Üreticilerimizin üretim yetenekleri ve sisteme uygunluğu belirli dönemlerde ölçülür ve değerlendirilir.

Üretimimiz dünyanın çeşitli yerlerinde konumlu olan altyüklenicilerimiz üzerinden gerçekleştirilir. Toplam üretimimiz şirket dışında gerçekleştiğinden, izleme hayati önem taşır. ERP üzerinden bunları gerçekleştiren tüm üretim tesislerini izleyebiliyoruz.

 

Kalite güvencesi


Yalnızca kaliteyi kontrol etmiyor, aynı zamanda üretimin her aşamasında kaliteyi sağlıyoruz. Süreçlerimizi hedeflerimizi sağlamak için yeterli olduklarından emin olacak şekilde planlıyoruz. Kendi kalite ekibimizin üyeleri bir ürün veya hizmetin tatmin edici bir sonuç elde etmek için en doğru olan şekilde imal edildiği, uygulandığı, yaratıldığı veya üretildiğinden emin olurlar.

İşimizi başarılı kılmak üzere, ERP üzerinden izleme-iş akışı ve sahada kalite muayenelerini gerçekleştiriyoruz.

Kalitenin muayene ile değil, sürecin iyileştirilmesi ile doğduğuna inanıyoruz.