Ozon Tekstil

Sıfır Atık Belgesi

Sivas fabrikalarımızda Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak, Sıfır Atık Belgesini almaya
hak kazandık. Sıfır atık, başarılması gereken bir görevden ziyade sürekli olarak çaba
gösterilmesi gereken bir hedeftir.
Ozon Tekstil olarak bu girişimde, yalnızca bir sürecin sürdürülebilirliğini iyileştirmekle
kalmayarak aynı zamanda; hammadde ve atık yönetimi ile ilgili maliyetleri de düşürmeyi
hedefliyoruz.

                       Sivas Tedarik Fabrika

                       Sivas İhracat Fabrika